ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านสภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

     อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลย่านยาว ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เนื่องจากมีน้ำที่สมบูรณ์และประกอบด้วยศักยภาพของดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่ พืชปลูกได้แก่ ข้าว ซึ่งปลูกประมาณ 11,395 ไร่ รองลงมา คือ การปลูกไม้ดอก ผลไม้และอื่นๆ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ซึนอกจากการเกษตรกรรมแล้วยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขายอาหารร้านค้าปลีกจำนวนหนึ่ง

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

  • โรงงาน 1 แห่ง
  • โรงสีข้าว 2 แห่ง

 

 

 

EX01

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
admincourt
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้100
เมื่อวานนี้112
สัปดาห์นี้212
เดือนนี้3715
ทั้งหมด26255