ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง และ บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี