ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสภาพทางสังคม

การศึกษา

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 3 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 3 แห่ง
 • ศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 • หอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง
 • ศูนย์ข้อมูลประจำหมู่บ้าน  จำนวน 8 แห่ง
 • ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพ  จำนวน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด  จำนวน 3 แห่ง
 • สาธารณสุข  -  สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  บึง ,  หนอง  และอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง
 • แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน จำนวน 1 สาย

 

 

 

EX01

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org
admincourt
สาระน่ารู้จากศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้214
เมื่อวานนี้275
สัปดาห์นี้489
เดือนนี้3884
ทั้งหมด158842