วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิศัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่นเป็นทิศทาง จุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น อันเป็นจุดทุ่งหมายปลายทางร่วมกันให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง “ทันสมัย ร่วมใจพัฒนา บริการเป็นเลิศ เชิ่ดคุณธรรม”

พันธกิจ

  1. พัฒนาตำบลย่านยาวให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
  2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
  3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

 

 

 

EX01

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org
admincourt
สาระน่ารู้จากศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้3
เมื่อวานนี้225
สัปดาห์นี้503
เดือนนี้3898
ทั้งหมด158856