สำนักปลัด

สำนักปลัด

 • งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ
 • งานกิจการสภา อบต.
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานนโยบายและแผน
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานทะเบียนพาณิชย์
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นางสาววิชชุดา เรืองธรรม

นายกฤช ศรีรุ่งเรืองนางสาวสุคนธา มาตย์ภานางสาวราตรี พุ่มจันทร์

นางปัทมา สว่างศรีนางสาวอรวดี ลีละเกียรตินายปรีชาพล สดคมขำ

นางอัจฉรา จันทรวิเศษนางสาวศิริโสภา บุญเรืองรอดนางสาวสนอง คำเจริญ

นายบุญรอด พุ่มประเสริฐนายบุญเรือง พุ่มประเสริฐนายวรวัฒน์ พึ่งงาม

นายนาวี วังหินนายภาณุวัฒน์ ฉายอรุณนางสาวภัทรญา พุ่มจันทร์

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org
admincourt
สาระน่ารู้จากศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้45
เมื่อวานนี้197
สัปดาห์นี้1414
เดือนนี้940
ทั้งหมด149182