กองการศึกษา

กองการศึกษา

 • งานบริหารการศึกษา
 • งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานด้านการกีฬาและสันทนาการ
 • งานธุรการ

นายกฤช ศรีรุ่งเรือง

นางทองทราย โพระดกนางสาวสมฤดี พัดภู่นางสาวทิพธัญญา มณีอินทร์

นางสาวฉันทนา ฉัตรเงินนางอรชพร คลังสินนางสาวอมรรัตน์ อนันทสุข

นางสาวนิภา อินสว่างนางสาวสุจิตรา พวงบุบผาว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจวรรณ ปานสอน

 

 

 

 

 

 

EX01

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
admincourt
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้150
เมื่อวานนี้202
สัปดาห์นี้547
เดือนนี้2212
ทั้งหมด33079