corona virus banner02

important places otop complain

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563
  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 2563

ข่าวเลือกตั้ง อบต.ย่านยาว

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

     บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ผู้ที่สนใจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการและคนทุกวัย

     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือ ตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ และคนทุกวัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปสามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ  เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ และผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลย่านยาว หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 20210720144123 1 39GEgTX 1

 20210720144123 1 39GEgTX 2

เอกสารแนบ

จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ.pdf

 

 

 

ข่าว จัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ข่าว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์เอกสาร pdf ด้านล่างได้เลย...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

     รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผุ้ที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์ pdf ด้านล่างครับ      ไฟล์ pdf yanyaw2020.pdf      ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ครับ      ไฟล์ pdf 2563-08-13.pdf ...

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

     กำหนดรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนตำบลย่านยาว

     รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนตำบลย่านยาว ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด...

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org
admincourt
สาระน่ารู้จากศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้210
เมื่อวานนี้198
สัปดาห์นี้1262
เดือนนี้4541
ทั้งหมด139807

ข้อมูลข่าวสาร