important places otop complain

New Banner 21

ita banner001

S 86376481

ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • S__326868995.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

แปลงใหญ่ข้าวเดิมรวยด้วยเทคโนโลยี ๔ ป.+ ๑ IPM

                     นายประเสริฐ สมประสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ข้าวแปลฉบับรวยคอร์สนี้ ๘ ป.+ ๑ IPM  โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี เปิดงาน เศรษฐกิจยั่งยืน เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข โดยมีประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็น

                     1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

                     2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี

                     3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน

                     ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                             ณ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคมเป็นต้นไป

เกษตร31 05 2566 16

เกษตร31 05 2566 11 เกษตร31 05 2566 29 Copy

เกษตร31 05 2566 8 เกษตร31 05 2566 14

เกษตร31 05 2566 3 เกษตร31 05 2566 20

 

ข่าว จัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ข่าว รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 อัตรา

      รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได...

ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 อัตรา

     ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละ...

ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา

     ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์เอกสาร pdf ด...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์เอกสาร pdf ด้านล่างได้เลย...

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

     รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผุ้ที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์ pdf ด้านล่างครับ      ไฟล์ pdf yanyaw2020.pdf      ...

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ

เบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ

วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 2566

EX01

12345 001
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org
admincourt
สาระน่ารู้จากศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้14
เมื่อวานนี้256
สัปดาห์นี้14
เดือนนี้6872
ทั้งหมด323765

ข้อมูลข่าวสาร