ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev Next

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลย่านยา…

วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว เริ่มจากแยกถนนสายหนองแขม-บึงควง ถึงบริเวณคูน้ำสายกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมต...

อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.91-002 สายบ้านคลองชะโ…

วันที่ประกาศ : 19 มีนาคม 2563

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.91-002 สายบ้านคลองชะโด-บ้านท่าตาจวง ถึงหนองน้ำขาว เขตติดต่อ ตำบลวังหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว กว้าง 4 เมตร ยา...

อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว เริ่มจากแยกถ…

วันที่ประกาศ : 12 มีนาคม 2563

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว เริ่มจากแยกถนนสายหนองแขม-บึงควง ถึงบริเวณคูน้ำสายกลาง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิ...

อ่านรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ : 05 มีนาคม 2563

     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แ...

อ่านรายละเอียด

การจัดจ้าง ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สายบ้านคลองชะโด-บ้านตาจวง ถึงหนองน้ำขาว เขตติ…

วันที่ประกาศ : 28 กุมภาพันธ์ 2563

     การจัดจ้าง ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สายบ้านคลองชะโด-บ้านตาจวง ถึงหนองน้ำขาว เขตติดต่อ ต.วังหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว จำนวน 1 โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว ผู้ที่สนใจสามารถ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่…

วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2563

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 จำนวน 9 โครงการ ตำบลย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่ส...

อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีประกวดร…

วันที่ประกาศ : 07 กุมภาพันธ์ 2563

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านล่า...

อ่านรายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 จำนวน 9 โครงการ ต…

วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563

     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 จำนวน 9 โครงการ ตำบลย่านยาว  ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านล่างนี้     ...

อ่านรายละเอียด

ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงกา…

วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2563

     ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 จำนวน 9 โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว และราคากลางในการจัด...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพเครือข่ายแบบ NVR ขนาด 16 ช่องสัญญาณ ณ ศูนย์คว…

วันที่ประกาศ : 23 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพเครือข่ายแบบ NVR ขนาด 16 ช่องสัญญาณ ณ ศูนย์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู พร้อมชื่อหน่วยงาน ไม่ประด…

วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู พร้อมชื่อหน่วยงาน ไม่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ไม่ใช้พื้นและอักษรสีดำ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ไม่ปร…

วันที่ประกาศ : 10 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ไม่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับ…

วันที่ประกาศ : 03 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) จำนวน 3 โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม …

วันที่ประกาศ : 03 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 จำนวน 9 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 84-5593 ส…

วันที่ประกาศ : 03 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถเก็บขยะหมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน จำนวน 12 เด...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอรไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรั…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอรไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริ…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูร...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหร…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสาม...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง ขนาดบรรจุ 20 กก. จำนวน 1 รายการ โดยวิ…

วันที่ประกาศ : 24 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง ขนาดบรรจุ 20 กก. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง  ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์บรรทุกเก็…

วันที่ประกาศ : 24 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนให้กับรถยนต์บรรทุกเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ม...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 รายการ โ…

วันที่ประกาศ : 17 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตีเส้นจราจร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร และป้องกั…

วันที่ประกาศ : 17 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการตีเส้นจราจร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร และป้องกันการเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ หมุ่ที่ 2 , 3 , 7 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง     ไฟล์แนบ (pdf) 2562-09-0...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง     ไฟล์แนบ (pdf) 2562-09-09_5.pdf  ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง     ไฟล์แนบ (pdf) 2562-09-...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง     ไฟล์แนบ (pdf) ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ…

วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง      ไฟล์แ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 09 กันยายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง     ไฟล์แนบ (pdf) 25...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม…

วันที่ประกาศ : 29 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราล...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง เพื่อรับรองคณะประชุม ในการประชุมเกี่…

วันที่ประกาศ : 23 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง เพื่อรับรองคณะประชุม ในการประชุมเกี่ยวกับพระดาบสสัญจร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำน…

วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 424-60-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม

วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 489-62-0003 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครง…

วันที่ประกาศ : 19 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ จำนวน 1 เครื…

วันที่ประกาศ : 01 สิงหาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องธุรการ ครุภัณฑ์เลขที่ 420-53-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเ…

วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้านล่าง     ไฟล์...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 , 9 ตำบลย่านย…

วันที่ประกาศ : 22 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 , 9 ตำบลย่านยาว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพีพีบอร์ด จำนวน 4 ป้าย

วันที่ประกาศ : 17 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพีพีบอร์ด จำนวน 4 ป้าย เพื่อเผยแพร่การเสริมสร้างการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม 4 เรื่อ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำน…

วันที่ประกาศ : 15 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบด้า...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก …

วันที่ประกาศ : 08 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว…

วันที่ประกาศ : 08 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแ…

วันที่ประกาศ : 05 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเล…

วันที่ประกาศ : 03 กรกฎาคม 2562

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธี…

วันที่ประกาศ : 02 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องธุรการ และห้องนายก ครุภัณฑ์เลขที่ 420-53-0001 และ ครุภัณฑ์เลขที่ 420-53-0003 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว …

วันที่ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา วัดวังห…

วันที่ประกาศ : 01 กรกฎาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา วัดวังหว้า และ บ้านหนองแขม กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 3 , 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา…

วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมู่ที่ 3 , 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องจัดเก็บรายได้

วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องจัดเก็บรายได้ ครุภัณฑ์เลขที่ 520-51-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอี...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง…

วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ไฟล์แนบ 057.pdf  ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว โดย…

วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย        ไฟล์แนบ 056.p...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตามระยะ รถยนต์ของทางราชการหมายเลทะ…

วันที่ประกาศ : 11 มิถุนายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตามระยะ รถยนต์ของทางราชการหมายเลทะเบียน กค-1810 และ บง-2011 สุพรรณบุรี จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียด...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 รายการ …

วันที่ประกาศ : 11 มิถุนายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย        ไฟล์แนบ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้องแสง พร้อมทับทิม สะท้องแสงรถบรรทุ…

วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้องแสง พร้อมทับทิม สะท้องแสงรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธี...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน…

วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามาร...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโ…

วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 91 วัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉลิมพระเกี…

วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร่อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฟื้นฟูบึงหนอง…

วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร่อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนต...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉ…

วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขององค์การบริหารส่วนตำบลย่...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการ ตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉ…

วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการ ตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพงเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขององค์การบริหารส่วนตำบลย...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพง เฉลิมพระเก…

วันที่ประกาศ : 28 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการฟื้นฟูบึงหนองพง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยากำจัดวัชพืชเพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลย่านย…

วันที่ประกาศ : 27 พฤษภาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยากำจัดวัชพืชเพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 070.pdf...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรมตามโครงการ…

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) จำนวน 1 โครงก...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเหล็กขาค้ำเครน ไฮดรกลิก (กระเช้าไฟฟ้า)ขององค์การบริห…

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเหล็กขาค้ำเครน ไฮดรกลิก (กระเช้าไฟฟ้า)ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน 85-2907 สุพรรณบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำน้ำสมุ…

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง…

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิลจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 มิ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการ…

วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) จำนวน 1 โครงการ ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไลส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี…

วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไลส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซีสำหรับโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 21-31 พฤษ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวหมายเล…

วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวหมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไ...

อ่านรายละเอียด

ราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘,๙ จำนวน ๙ โครงการ

วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562

     ราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘,๙ จำนวน ๙ โครงการ  ผู้ที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 1605621.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเล…

วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิน…

วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2562

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิน…

วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลยานยาว จำน…

วันที่ประกาศ : 08 พฤษภาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลยานยาว จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย    &nb...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าสีเหลืองและไม้อัด เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมร…

วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าสีเหลืองและไม้อัด เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน...

อ่านรายละเอียด

ราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สาย ๓๑๔๑ บ้า…

วันที่ประกาศ : 05 เมษายน 2562

     โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สาย ๓๑๔๑ บ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ สามารถคลิกเข้าไปดูราย...

อ่านรายละเอียด

ราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๒ สาย ๔๓๒๔ บ้า…

วันที่ประกาศ : 05 เมษายน 2562

     โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๒ สาย ๔๓๒๔ บ้านคลองชะโด-บ้านท่าตาจวง หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเ...

อ่านรายละเอียด

ราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ ส…

วันที่ประกาศ : 05 เมษายน 2562

     ราคากลาง-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๙๑-๐๐๑ สายบ้านย่านยาว-บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแขม ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ที...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรมโค…

วันที่ประกาศ : 03 เมษายน 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพ...

อ่านรายละเอียด

ราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ

วันที่ประกาศ : 02 เมษายน 2562

     ราคากลาง-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ที่สนใจ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 0204621.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย        ไฟล์แนบ 043.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 044.pdf      ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 045.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 046.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 047.pdf...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 048.pdf      ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ…

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 049.pdf    ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ไฟล์แนบ 050.pdf    

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บ…

วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บง-2011 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย  &nb...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย        ไฟล์แนบ 035.pdf      ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรบโรงเรียน(…

วันที่ประกาศ : 14 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรบโรงเรียน(ช่วงปิดเทอม) จำนวน 3 โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี…

วันที่ประกาศ : 11 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี และให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โ…

วันที่ประกาศ : 05 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย          ไฟล์...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตา…

วันที่ประกาศ : 04 มีนาคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8 ตำบลย่านยาว จำ…

วันที่ประกาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8 ตำบลย่านยาว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ก…

วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค-1810 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย   ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่เกลี่ยเสร็จ หมู่ท…

วันที่ประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่าน…

วันที่ประกาศ : 07 กุมภาพันธ์ 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไ...

อ่านรายละเอียด

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท…

วันที่ประกาศ : 06 กุมภาพันธ์ 2562

     แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,8 ตำบลย่านยาว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) สำหรับเครื่องจักรก…

วันที่ประกาศ : 06 กุมภาพันธ์ 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) สำหรับเครื่องจักรกลประเภทขุดลอกทางน้ำ (รถแบ็คโฮว์) ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตา…

วันที่ประกาศ : 04 กุมภาพันธ์ 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้นำชุมชน และประชาชน ประ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างตามโครงการอบรมผู้ปกครอง…

วันที่ประกาศ : 04 กุมภาพันธ์ 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างตามโครงการอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับขี่ปลอกภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้นำชุม…

วันที่ประกาศ : 30 มกราคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปี 2562 จำนวน 1 ผิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 489-57-0003 จำน…

วันที่ประกาศ : 30 มกราคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 489-57-0003 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 424-60-0001 จำนวน 1 เค…

วันที่ประกาศ : 30 มกราคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 424-60-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย       ไฟ...

อ่านรายละเอียด

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม1-9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 …

วันที่ประกาศ : 30 มกราคม 2562

    แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม1-9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.1-9 ระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 จำนวน 24 วัน โดยว…

วันที่ประกาศ : 30 มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.1-9 ระหว่างวันที่ 1-28 ก.พ. 62 จำนวน 24 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 085. pdf...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงกระจายข่าวไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ 483-54-0001 หมู…

วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงกระจายข่าวไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ 483-54-0001 หมู่ที่ 1,2,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะรถเครน ไฮดรอลิก (กระเช้าไฟฟ้า)ขององค…

วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2562

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงตามระยะรถเครน ไฮดรอลิก (กระเช้าไฟฟ้า)ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน 85-2907 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน มกราคม 2562 จำน…

วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 27 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย   ไฟล์แนบ 079...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน มกราคม 2562 จำ…

วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน มกราคม 2562 จำนวน 27 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1…

วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2561

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำโดยการขุดลอกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลย่านยาว จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนักปลัด ที่ทำการองค์…

วันที่ประกาศ : 25 ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนักปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดไ...

อ่านรายละเอียด

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนัก…

วันที่ประกาศ : 25 ธันวาคม 2561

     แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนักปลัดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,5 ตำบลย่านยา…

วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,5 ตำบลย่านยาว จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ระดับ SVGA 3000 ANSI Lumens (ตา…

วันที่ประกาศ : 07 ธันวาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ระดับ SVGA 3000 ANSI Lumens (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามหน้าที่ทำ…

วันที่ประกาศ : 07 ธันวาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) สำหรับรถเกรด โดยวิธ…

วันที่ประกาศ : 06 ธันวาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) สำหรับรถเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย        ไฟล์แนบ 015.pdf...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.1-9 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 จำนวน 26 ว…

วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เก็บขยะ ม.1-9 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย       ไฟล์แน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายว…

วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.1-9 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 จำนวน 26 วัน…

วันที่ประกาศ : 30 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เก็บขยะ ม.1-9 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 089.pdf...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลข…

วันที่ประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด ครุภัณฑ์เลขที่ 420-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโ…

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างในวันอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจา...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิ…

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ (รถเกรดเตอร์)ตามโคร…

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ (รถเกรดเตอร์)ตามโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมแล…

วันที่ประกาศ : 26 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู็บริ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่…

วันที่ประกาศ : 20 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ 3,6 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้า...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 039.pdf      ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค…

วันที่ประกาศ : 12 พฤศจิกายน 2561

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเพื่อการเก…

วันที่ประกาศ : 08 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1,2 ตำบลยานยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค-1810 โ…

วันที่ประกาศ : 08 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กค-1810 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 021.pdf...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบ…

วันที่ประกาศ : 06 พฤศจิกายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมายเลขทะเบียน บง-2011 สุพรรณบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เป็นพนักงานเก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือ…

วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายณรงค์ นวลสนอง เป็นพนักงานเก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้า...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เป็นพนักงานเก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน …

วันที่ประกาศ : 31 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายบำรุง มโหฬาร เป็นพนักงานเก็บขยะ ม.1-9 ตำบลย่านยาว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้าน...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลาแร…

วันที่ประกาศ : 30 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลาแรด หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี โดยว…

วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5593 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 061.pdf   &nbs...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน 3 โรงเรี…

วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน 3 โรงเรียน จำนวน 100 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61-31 มี.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ไฟล์แนบ 060.pdf  ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 รายการ (จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัด…

วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 รายการ (จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 รายการ โดย…

วันที่ประกาศ : 24 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้กับไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 058.pdf   &n...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สดเนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันที่ …

วันที่ประกาศ : 19 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้สดเนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เม…

วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ไม้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ม.1-9 ตำบลย่าน…

วันที่ประกาศ : 03 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายสุรสิทธิ์ สุขประเสริฐ พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ม.1-9 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูน…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562 โดยวิธี...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในช่ว…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนในช่วงปิดเทอม 1-31 ต.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่ ต…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม -มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย  &nb...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายจำลอง ลิ้มภู ขับรถเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลย่านยาว รับผิดชอ…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนายจำลอง ลิ้มภู ขับรถเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลย่านยาว รับผิดชอบระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561-30 กันยายน 2562 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเ...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9 ตำบลย่านยาว ขององค์การบริ…

วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9 ตำบลย่านยาว ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 จำนวน 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปด...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 27 กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย       ไฟล์แนบ 076.pdf  

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ โ…

วันที่ประกาศ : 25 กันยายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย     ไฟล์แนบ 062.pdf &nb...

อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที…

วันที่ประกาศ : 19 กันยายน 2561

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ 6,7 ตำบลย่านยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบด้านท้าย   ...

อ่านรายละเอียด

EX01

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
admincourt
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้110
เมื่อวานนี้90
สัปดาห์นี้483
เดือนนี้294
ทั้งหมด19345