ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการและคนทุกวัย

     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือ ตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ และคนทุกวัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปสามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ  เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ และผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลย่านยาว หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 20210720144123 1 39GEgTX 1

 20210720144123 1 39GEgTX 2

เอกสารแนบ

จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ.pdf

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

karnjana
dla
newskm
1111
1567
cgd go th
thaihealth
egovernment
oag go th
samaphan.org
admincourt
สาระน่ารู้จากศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้47
เมื่อวานนี้197
สัปดาห์นี้1416
เดือนนี้942
ทั้งหมด149184